Program lojalnościowy - regulamin

Ogólne informacje o programie lojalnościowym POYERBANI.PL

Program lojalnościowy umożliwia otrzymanie gratisowych produktów w zamian za punkty zdobyte przez uczestnika na drodze zakupów w sklepie oraz dodawania przez niego opinii o produktach oferowanych przez sklep.

Uczestnictwo

1. Uczestnikiem programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w serwisie www.poyerbani.pl.

2. W przypadku osób zarejestrowanych w starym serwisie www.poyerbani.pl czyli przed terminem 22 listopada 2015 pod uwagę nie są brane zakupy dokonane w sklepie przed tym terminem.

Zasady naliczania punktów

1. Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów (oznaczoną statusem „oczekujące") obliczoną wg. następującego wzoru:

X = wartość punktowa zamówienia, w którym 1 zł = 1 pkt (np. jeśli wartość zamówienia wynosi 135,6 zł = liczba punktów zdobytych w zamówieniu wynosi 135,6)

2. Liczba X nie jest zaokrąglana do wartości całkowitych.

3. Punkty przyznawane są również po:

  • dodaniu przez klienta opinii o produkcie zakupionym w sklepie (10 pkt. za każdą zaakceptowaną przez sklep opinię) oraz dołączenie zdjęć do opinii (10 pkt. za każde zaakceptowane zdjęcie dołączone wraz z opinią),
  • subskrybcji newslettera sklepu (10 pkt. przyznawane jednorazowo).

4. Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia (przy wyborze przesyłki zamówienia na adres podany podczas rejestracji).

5. Punkty są reprezentowane jako liczby wymierne.

Przelicznik wartości zamówienia na punkt

Przelicznik wartości zamówienia na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu punktów (oznaczonych statusem oczekujące), jakie klient otrzymuje w momencie złożenia zamówienia. Zasada naliczania punktów według Przelicznika wartości zamówienia na punkt została omówiona w części "Zasady naliczania punktów" tego regulaminu.

Typy / statusy punktów

  • punkty oczekujące - są to punkty automatycznie przyznawane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na jeden spośród dwóch następnych statusów (zaliczone lub anulowane). Punkty oznaczone statusem oczekujące - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta,
  • punkty zaliczone - są to punkty zatwierdzone przez nas. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone nastąpi w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana. Punkty oznaczone statusem zaliczone są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta,
  • punkty anulowane - są to punkty, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie). Punkty oznaczone statusem anulowane - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta,
  • punkty wykorzystane - są to punkty, które klient wykorzystał do zapłaty za zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty oznaczone statusem wykorzystane są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Weryfikacja punktów

1. Poprzez weryfikację punktów rozumie się zmianę przez nas statusu punktów oczekujących przypisanych do konkretnej transakcji na jeden spośród statusów:

  • zaliczone (zaliczenie punktów),
  • anulowane (anulowanie punktów).

2. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone lub anulowane jest nieodwracalna.

3. Czas weryfikacji punktów wynosi do 40 dni od daty złożenia zamówienia.

4. Punkty oczekujące zostają zaliczone, gdy wiadomo, że dana transakcja została sfinalizowana, czyli otrzymaliśmy zapłatę, a zamówiony towar został dostarczony lub odebrany osobiście przez klienta w określonym przez nas czasie wynoszącym do 20 dni od daty wysyłki.

5. Punkty oczekujące zostają anulowane, gdy nie doszło do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie 20 dni od daty złożenia zamówienia).

Saldo punktów klienta

1. Saldo punktów klienta jest obliczane według następującego wzoru:

saldo punktów klienta = suma punktów zaliczonych - suma punktów wykorzystanych

2. Klient może wykorzystywać jedynie punkty określone jako saldo punktów klienta.

3. Wraz z dokonaniem zakupu saldo punktów zmniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów.

4. Saldo punktów jest wykorzystywane automatycznie przy składaniu kolejnego zamówienia w przypadku kliknięcia opcji - wykorzystaj saldo punktów.

5. Wszystkie produkty, które są dostępne do wymiany za punkty lojalnościowe znajdują się w menu "Produkty za punkty".

6. Przy zamówieniu zostanie wykorzystana liczba punktów z salda punktów wybrana przez użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia pod warunkiem, że saldo punktów jest większe od ilości wykorzystywanych punktów.

7. Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku anulowania zamówienia.

8. Każdy zarejestrowany i zalogowany klient otrzymuje informacje o aktualnym stanie salda punktowego oraz możliwości rabatów.

9. Punkty są wymienialne wyłącznie na produkty dostępne za punkty.

pixel