Yerba Verde Mate Green Frutos del Bosque 0,5kg
Tyle wieloowocowych leśnych mieszanek jest na świecie… ale już dawno nie spotkaliśmy nic lepszego od Verde Mate Frutos del Bosque. Nasze europejskie owoce leśne w połączniu z brazylijska zieloną yerbą to smakowa perfekcja i moc sama w sobie.
Yerba Verde Mate Green Frutos del Bosque 0,5kg
24,99 zł

Regulamin konkursu "Wakacje z yerba mate"

§ 1 Przepisy ogólne


1. Organizatorem Konkursu "Wakacje z yerba mate", zwanego dalej Konkursem, jest Venusti sp. z o.o. sp.k., Kubika 13A 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121861477
2. Celem Konkursu jest promowanie yerba mate.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów i użytkowników sklepu internetowego www.poyerbani.pl. W Konkursie może brać udział każdy, kto chciałby podzielić się zdjęciem związanym z yerba mate.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.poyerbani.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na funpage strony w serwisie facebook.pl www.facebook.com/poyerbani/
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@poyerbani.pl
8. Konkurs rozpoczyna się 2 sierpnia 2017 roku i trwa do 20 sierpnia 2017 roku.
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


§ 2 Przepisy dotyczące prac


1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 prac.
2. Zdjęcia należy wstawić na funpage poyerbani.pl, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@poyerbani.pl, a w tytule maila napisać: KONKURS - Imię i Nazwisko
3. Temat zdjęcia może być dowolny, jednak musi być związany z yerba mate.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie pracy na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa   autorskie do zdjęcia. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie


1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi wstawić zdjęcie na funpage poyerbani.pl bądź wysłać maila na adres: kontakt@poyerbani.pl swoją pracę, wraz ze swoimi danymi, czyli: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego Imię i nazwisko zostało umieszczone na stronie www.poyerbani.pl, a także na funpage strony w serwisie facebook.pl, podczas podawania wyników konkursu  i/lub zostało wykorzystana w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 do 20 sierpnia 2017 roku – decydować będzie data przesłania prac.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub   niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.


§ 4 Jury i sposób oceny


1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  
3. W skład jury wchodzą: właściciele firmy oraz pracownicy działu marketingu.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.
5. Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
- ocena prac poprzez  przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy, gdzie 6 oznacza pracę najwyżej ocenioną.


§ 5 Nagrody


1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca uzyska największą liczbę punktów.
2. Zostanie przyznana nagroda dla 1 najlepszej pracy.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 5 ilości zgłoszonych  prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska oraz pracy zwycięzcy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na funpage sklepu www.poyerbani.pl w serwisie facebook. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę o wygranej mailem w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- 1 najlepszy uczestnik otrzyma wybraną półkilogramową yerba mate marki Guarani dostępną na stronie www.poyerbani.pl
Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.


§ 6 Wykorzystywanie prac


Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac.
2. Zgadza się na opublikowanie prac na stronie www.poyerbani.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego   odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie
tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel